Msdw Historia1
Slider

Kandydat do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu powinien mieć szczerą chęć służenia Bogu i ludziom jako kapłan archidiecezji wrocławskiej, odznaczać się wzorową postawą moralną, posiadać stosowne uzdolnienia intelektualne, a także cieszyć się dobrym stanem zdrowia i mieć maksymalnie ukończone 35 lat (prowadzimy w MWSD we Wrocławiu formację dla starszych kandydatów do kapłaństwa – powyżej 35 roku życia – w takich przypadkach prosimy o kontakt indywidualnie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Rekrutacja do MWSD we Wrocławiu składa się z trzech etapów:
1. Rozmowa kwalifikacyjna z moderatorami.
2. Egzamin wstępny na studia teologiczne.
3. Okres propedeutyczny (przygotowawczy).

Na rok akademicki 2020/21 rekrutacja odbywa się w dwóch terminach:

 1. Termin podstawowy (6-8 lipca, 2020 r, jeżeli zostaną zmienione terminy matur i podania ich wyników kandydaci mogą przystąpić do rekrutacji warunkowo – świadectwa maturalne dostarczą w późniejszym terminie):
  • 6 i 7 lipca w godz. 9.30-12.30 i 13.30-15.00 rozmowa kwalifikacyjna trwająca około pół godziny (wymagane wcześniejsze umówienie dnia i godziny drogą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
  • 8 lipca godz. 9.30 Msza Św. (kaplica II piętro), 10.00 egzamin wstępny (sala nr 4)
 2. Termin dodatkowy (31 sierpnia, 1 września 2020 r., osoby, które będą oczekiwały na wyniki matur poprawkowych mogą przystąpić do rekrutacji warunkowo - świadectwa maturalne dostarczą w późniejszym terminie):
  • 31 sierpnia w godz. 9.30-12.30 i 13.30-15.00 rozmowa kwalifikacyjna trwająca około pół godziny (wymagane wcześniejsze umówienie dnia i godziny drogą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
  • 1 września godz. 9.30 Msza Św. (kaplica II piętro), 10.00 egzamin wstępny (sala nr 4)
 3. Okres propedeutyczny (wspólny dla obu terminów) w dniach 2 do 29 września 2020 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI:


 1. Rozmowa kwalifikacyjna z moderatorami. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w budynku MWSD we Wrocławiu (pl. Katedralny 14), biorą w niej udział księża przełożeni (ojciec duchowny, prefekt i rektor). Rozmowa wstępnie rozeznaje motywację podejmowanych studiów i rozpoczęcia formacji do kapłaństwa oraz zdolność kandydata do podjęcia formacji w MWSD. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikuje do egzaminu wstępnego. Podczas rozmowy kandydat przedstawia następujące dokumenty (w tym dokumenty wymagane przez Papieski Wydział Teologiczny dla rozpoczęcia studiów na tej uczelni - dokumenty wymagane przez MWSD i PWT składane są więc w jednym miejscu, rektoracie seminarium): 
  • Świadectwo dojrzałości + kserokopia
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej + kserokopia
  • Opinia księdza proboszcza
  • Opinia katechety
  • Świadectwo zdrowia uprawniające do podjęcia studiów w szkole wyższej + kserokopia
  • Aktualna pełna metryka chrztu, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia dokumentów + kserokopia
  • Świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma adnotacji o bierzmowaniu na metryce chrztu) + kserokopia
  • Dowód osobisty /do wglądu/
  • Książeczka wojskowa /do wglądu/
  • Życiorys uwzględniający drogę sakramentalną i zaangażowanie w parafii (dwa egzemplarze)
  • Podanie o przyjęcie do seminarium duchownego skierowane do rektora MWSD (wzór) + karta informacyjna (pobierz)
  • Podanie o przyjęcie na studia na Papieskim Wydziale Teologicznym skierowane do rektora PWT (wzór) + kwestionariusz (pobierz)
  • Karta informacyjna 
  • 3 fotografie tradycyjne oraz zdjęcie w formacie jpg. (minimum 368 × 456 pikseli)


    

2. Egzamin z wiedzy teologicznej. Jest składanym w formie pisemnej egzaminem wstępnym na studia teologiczne w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Obejmuje zakres materiału: „Youcat. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych" (wydanie drugie poprawione), część I i III. Pozytywny wynik egzaminu w połączeniu z wcześniejszym pozytywnym wynikiem rozmowy dają możliwość wzięcia udziału w okresie propedeutycznym.


3. Okres propedeutyczny. Odbywa się częściowo w domu formacyjnym w Sulistrowiczkach i częściowo w budynku MWSD we Wrocławiu. Jest to trwający przez wrzesień miesięczny czas przygotowujący do rozpoczęcia właściwej formacji seminaryjnej, w którym kandydaci zapoznawani są z zasadami, kształtem oraz przebiegiem formacji. Poznanie podstaw duchowości kapłańskiej, konfrontacja z zasadami seminaryjnymi oraz grupą, podejmowanie zadań integracyjnych, zajęcia ze specjalistami (psycholog, pedagog, psychiatra, terapeuta) to ostateczna weryfikacja kandydatów, której pozytywna ocena kwalifikuje do rozpoczęcia formacji w MWSD we Wrocławiu. 
Studia trwają sześć lat i zapewniają zdobycie tytułu zawodowego magistra teologii na PAPIESKIM WYDZIALE TEOLOGICZNYM we Wrocławiu. Wszelkie pytania prosimy kierować na seminaryjny adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.