Nowy rok formacyjny

Pierwszego października (sobota) 2016 roku rozpoczął się nowy rok formacyjny dla Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Formację na II roku rozpoczęło 11 kleryków. Do przyjęcia stroju duchownego przygotowuje się 11 kleryków z roku III, do posługi akolitatu – 9 kleryków z roku IV, do święceń diakonatu – 9 kleryków, do świeceń kapłańskich zaś 14 diakonów. Przez następny rok akademicki będą oni poprzez modlitwę, naukę i pracę rozeznawać swoje powołanie pod okiem księży przełożonych. Polecamy wszystkich alumnów naszego seminarium opiece Matki Najświętszej i Świętego Piusa X.

Bóg zapłać!

Annus Propedeuticus

Zbliża się październik, czas rozpoczęcia roku akademickiego. Do naszego seminarium na rok I zostało przyjętych 17 kandydatów. Dnia 24 IX 2016 roku rozpoczęli oni swoją formację seminaryjną. Eucharystii inaugurującej tą formację przewodniczył Rektor Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu ks. dr Adam Łuźniak. Nowym klerykom życzymy wytrwałości w powołaniu. Polecamy ich opiece Matki Najświętszej i świętego Piusa X, patrona naszego seminarium.

Prosimy o modlitwę w intencji braci roku I. Bóg zapłać.

Pielgrzymka alumnów roku III na Jasną Górę

W dniach 25-31 VIII 2016 roku 12 alumnów razem z księdzem przełożonym pielgrzymowało na Jasną Górę do narodowego sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Pielgrzymka ta jest tradycją w naszym seminarium wrocławskim. Na kilka miesięcy przed przyjęciem stroju duchownego chcemy zastanowić się na nowo nad swoim powołaniem i dobrze przygotować się do tego ważnego w naszym życiu wydarzenia. Takie rekolekcje w drodze są bardzo ważnym elementem formacji ku kapłaństwu.

Wszystkich braci roku III polecamy serdecznej modlitwie. Bóg zapłać.

Akolitat …. i wakacje – ŚDM, praktyki, pielgrzymki, rekolekcje, odpoczynek

W poniedziałek 27 czerwca ojciec biskup Jacek Kiciński udzielił posługi akolitatu siedmiu alumnom naszej wspólnoty. Stali się oni nadzwyczajnymi szafarzami Ciała Pańskiego, pomocnikami prezbiterów w ich misji. Ich zadaniem jest teraz jeszcze bardziej naśladować Pana Jezusa oraz rozdawać Jego Ciało. Msza Święta z posługą akolitatu to ostatnie wydarzenie roku formacyjnego 2015/2016. Wraz z jej zakończeniem zaczęliśmy wakacje – to czas odpoczynku, ale i wielu wyzwań. Każdy z nas zaangażowany jest w jakąś parafię, do której przybędą goście w ramach Dni w Diecezjach – Światowych Dni Młodzieży. Potem jedziemy do Krakowa, aby tam pomagać w przeprowadzeniu spotkania młodych całego świata. Oprócz tego w wakacje czekają nas różnego rodzaju praktyki na parafiach rodzinnych i innych, pielgrzymki, rekolekcje, a także rodzinne czy przyjacielskie wyjazdy nad morze czy w góry.