Get Adobe Flash player

REKRUTACJA 2015/2016

Kandydat do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu powinien mieć szczerą chęć służenia Bogu i ludziom jako kapłan Archidiecezji Wrocławskiej, odznaczać się wzorową postawą moralną, posiadać stosowne uzdolnienia intelektualne, a także cieszyć się dobrym stanem zdrowia.

ZASADY REKRUTACJI

I. Zgłaszanie kandydatur i składanie dokumentów w rektoracie MWSD we Wrocławiu (pl. Katedralny 14). Wymagane dokumenty:

 1. świadectwo maturalne + kserokopia
 2. świadectwo ukończenia szkoły średniej + kserokopia
 3. opinia ogólna księdza proboszcza
 4. opinia księdza proboszcza na formularzu MWSD (do pobrania bezpośrednio przez księdza proboszcza lub na prośbę kandydata wysyłana bezpośrednio na adres księdza proboszcza; nie jest to formularz, który niegdyś umieszczony był na internetowej stronie seminarium)
 5. opinia katechety
 6. świadectwo zdrowia uprawniające do podjęcia studiów w szkole wyższej + kserokopia
 7. aktualna pełna metryka Chrztu – wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia dokumentów + kserokopia
 8. świadectwo bierzmowania + kserokopia
 9. kserokopia dowodu osobistego
 10. książeczka wojskowa
 11. życiorys uwzględniający  drogę sakramentalną i zaangażowanie w parafii (dwa egzemplarze)
 12. podanie o przyjęcie na studia skierowane do rektora PWT Podanie wzorcowe (651)
 13. podanie o przyjęcie na studia skierowane do rektora MWSD Zobacz
 14. dwie fotografie (w stroju wizytowym)
 15. karta informacyjna Pobierz

II. Rozmowa kandydata z Księdzem Przełożonym dotycząca motywacji podejmowanych studiów i rozpoczęcia formacji do kapłaństwa.

III. Egzamin z wiedzy teologicznej:

termin zasadniczy: 14 lipca 2015, godz. 10:00

termin dodatkowy: 15 września 2015, godz. 10:00

Zakres materiału: „Youcat. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych” (wydanie drugie poprawione), część I i III.

 

Studia trwają sześć lat i zapewniają zdobycie stopni akademickich na PAPIESKIM WYDZIALE TEOLOGICZNYM we Wrocławiu

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: mwsd@pwt.wroc.pl

Święcenia prezbiteratu 2015

DSC_0160Dnia 30 maja br. 6 diakonów naszego seminarium: Wojciech Buźniak, Tomasz Latawiec, Łukasz Romańczuk, Piotr Rozpędowski, Mateusz Wojciechowski i Paweł Samuel z rąk Jego Ekcelencji ks. abp Józefa Kupnego  przyjęło święcenia kapłańskie.  Uroczystość zgromadziła rodziny, krewnych, przyjaciół a także wielu księży. Księżom Neoprezbiterom życzymy Bożego błogosławieństwa w pracy na żniwie Pańskim.

Zdjęcia z uroczystość dostępne poniżej.

Czytaj dalej

Święcenia diakonatu 2015

DSC_2264Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Kupny 16. maja 2015 roku udzielił święceń diakonatu alumnom piątego roku MWSD we Wrocławiu. Czytaj dalej

Pogrzeb śp. ks. bp. Józefa Pazdura

 

DSC_0234Ksiądz Biskup Józef Pazdur zmarł 7 maja 2015 roku o godzinie 8:40 w szpitalu. Miał 91 lat. Czytaj dalej