Nabożeństwo ekumeniczne


22 czerwca uczestniczyliśmy w nabożeństwie ekumenicznym w naszej Archikatedrze, któremu przewodniczył ks. Abp Józef Kupny, Metropolita Wrocławski. Odbyło się ono z okazji 20. rocznicy Wielkiej Modlitwy Ekumenicznej św. Jana Pawła II, której przewodniczył w naszym mieście podczas 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego.

Słowa św. Jana Pawła II z 1997 r.:

„Do wspólnego świadectwa prowadzi trudna droga pojednania, bez której nie może być jedności. […] Czy możemy być w pełni pojednani z Chrystusem, jeżeli nie jesteśmy w pełni pojednani ze sobą? […] Warunkiem pojednania jest przebaczenie, które nie jest możliwe bez wewnętrznej przemiany i nawrócenia, będących dziełem łaski. Zaangażowanie ekumeniczne musi się opierać na nawróceniu serc i na modlitwie.”