Nowy Rektor Seminarium


1 lipca 2017 r. funkcję Rektora Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu objął ks. dr Kacper Radzki, dotychczasowy wicerektor dla alumnów 1. roku Annus Propedeuticus. Ok. godz. 12:00 klerycy obecni na dyżurze hucznie przywitali nowego przełożonego życząc mu owocnej posługi we Wrocławskim Domu Ziarna. Było przecięcie wstęgi, były baloniki, był i szampan bezalkoholowy:)

W najbliższych dniach do naszego domu wprowadzi się także dwóch nowych prefektów: ks. Łukasz Piłat i ks. Przemysław Vogt, oraz nowy ojciec duchowny – ks. Arkadiusz Kruk.