Film z Obłóczyn 2017


Nie każdy wie czym są obłóczyny. Bracia roku III przygotowali film, który w kilku minutach pokazuje najważniejsze momenty obrzędu przyjęcia stroju duchownego. Dziękujemy ojcu biskupowi Jackowi Kicińskiemu CMF za piękne słowa podczas homilii. Dziękujemy Maciejowi Michniewiczowi za nagranie i montaż filmu.