Nabożeństwo ekumeniczne


28 stycznia br. braliśmy udział w nabożeństwie ekumenicznym w ewangelickim kościele pw. Opatrzności Bożej. Tegoroczny tydzień we Wrocławiu przeżywamy pod hasłem „Prawica Twoja wsławiła się mocą”. Na nabożeństwie byli obecni J.E. ks. Abp Józef Kupny, Metropolita Wrocławski oraz J.E. ks. Henryk Kardynał Gulbinowicz, Arcybiskup Senior naszej Archidiecezji. Kazanie wygłosił J.E. Najprzewielebniejszy Jerzy Pańkowski, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny).

Więcej zdjęć