Posługa lektoratu 2018


27 lutego br. w naszej seminaryjnej kaplicy 16. braci roku III przyjęło posługę lektoratu. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył J.E. ks. bp Andrzej Siemieniewski, biskup pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej. Będą odtąd pomagać biskupom, prezbiterom i diakonom w wypełnianiu obowiązku głoszenia Słowa Bożego, poprzez czytanie Go w zgromadzeniu liturgicznym. Ich zadaniem będzie także wychowywanie w wierze dzieci i dorosłych oraz przygotowywanie ich do godnego przyjęcia sakramentów. Mają również głosić orędzie zbawienia ludziom, którzy go jeszcze nie znają. Dziękujemy Bogu za nowo ustanowionych lektorów i prosimy, aby jeszcze bardziej przyjmowali Słowo Boże i pilnie je rozważali, a przez to głosili Jezusa – Zbawiciela.

Więcej zdjęć