Wyjazd do Krakowa


W poniedziałkowy poranek 16 kwietnia cała wspólnota seminaryjna na czele z Księżmi Moderatorami udała się na całodniowy wyjazd do królewskiego miasta Krakowa, gdzie w progu Arcybiskupiego Seminarium Duchownego przywitał nas gospodarz tego miejsca w osobie Księdza Rektora Janusza Mastalskiego, który przed dwoma miesiącami w naszym Domu wygłosił rekolekcje wielkopostne.

Wspólnotę zawiązaliśmy przy stole Eucharystii w seminaryjnej kaplicy, gdzie wraz ze wspólnotą Seminarium Krakowskiego i Bielsko-Żywieckiego przeżywaliśmy spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym. W słowach wstępu Ksiądz Rektor Janusz Mastalski  powitał nasze Seminarium nazywając tę chwilą początkiem wielkiej przyjaźni naszych wspólnot. W homilii V-ce Rektor Seminarium Krakowskiego ks. Mateusz Hosaja mówił o radości płynącej z kroczenia drogą ku kapłaństwu pomnażaną przez realizowanie jej w jedności z braćmi.

Kolejnym punktem naszej wizyty w zaprzyjaźnionym Seminarium Krakowskim był wspólny posiłek i czas rekreacji ze współbraćmi z Krakowa. Mieliśmy okazję wspólnie spędzić czas przy kawie, czy też zobaczyć Kraków z perspektywy jego mieszkańców.

Szczególnym punktem była wizyta w Kaplicy Arcybiskupów Krakowskich przy Franciszkańskiej 3, Sali Okna Papieskiego i Sali Kolumnowej i tej części Kurii Krakowskiej, gdzie zwyczajowo dostęp mają tylko jej pracownicy, czy sam gospodarz, a więc Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski.

Podczas rekolekcji wygłoszonych przez ks. Mastalskiego w naszym Domu kilkukrotnie usłyszeliśmy Jego serdeczne zaproszenie na „grilla do Krakowa”, czego stało się zadość w ogrodzie krakowskiego Seminarium. Ostatnim punktem naszej wizyty w zaprzyjaźnionym krakowskim Domu Ziarna było uroczyste przekazanie Dokumentu Przyjaźni podpisanego przez Rektorów Seminarium z Krakowa i z Wrocławia, które stało się oficjalnym rozpoczęciem współpracy bratnich wspólnot.

Więcej zdjęć

Artykuł w Gościu Niedzielnym