Przysięga przed diakonatem


11 maja 2018 r. 8. braci roku V złożyło uroczyste wyznanie wiary oraz przysięgę wierności przed jutrzejszymi święceniami diakonatu.

Więcej zdjęć