Relikwie św. Jozafata


Wieczorem 12 maja br. w naszym seminarium gościliśmy relikwie św. Jozafata – jego dłoń. Przynieśli je do nas ksiądz proboszcz wraz z wikariuszem Katedry Greckokatolickiej we Wrocławiu.  Mieliśmy okazję uczcić relikwie świętego oraz wysłuchać krótkiej konferencji i świadectwa na temat życia i wstawiennictwa świętego Jozafata.

Więcej zdjęć