ks. dr Kacper Radzki – Rektor


Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 2008 roku w Archikatedrze Wrocławskiej.

W latach 2008 – 2010 pracował jako wikariusz w parafii pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Oławie.

W latach 2009 – 2013 – studia doktoranckie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (Filozofia Chrześcijańska)

.W latach 2010 – 2013 pracował jako wikariusz w parafii pw. Miłosierdzia Bożego we Wrocławiu.

W latach 2010 – 2014 – studia doktoranckie nauk humanistycznych (pedagogika) na Uniwersytecie Wrocławskim.

Od 2010 roku – kapelan Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach Zdroju.

W latach 2010 – 2013 był wychowawcą i nauczycielem religii , a w latach 2013 – 2014 wicedyrektorem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie.

Od 2013 roku jest wykładowcą na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (pedagogika).

W latach 2014 – 2017 – dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie.

W latach 2015 – 2017 – Wicerektor Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu dla alumnów 1. roku Annus Propedeuticus w Henrykowie.

Od 2017 roku – Rektor Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.