ks. dr Kacper Radzki – Rektor


Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 2008 roku w Archikatedrze Wrocławskiej.

W latach 2008 – 2010 pracował jako wikariusz w parafii pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Oławie.

W latach 2010 – 2013 pracował jako wikariusz w parafii pw. Miłosierdzia Bożego we Wrocławiu.

W latach 2009 – 2013 – studia doktoranckie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (Filozofia Chrześcijańska).

Od 2010 roku – kapelan Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach Zdroju.

Od 2010 roku był wychowawcą i nauczycielem religii , a od 2013 roku wicedyrektorem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie.

od 2013 roku jest wykładowcą na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (ćwiczenia z pedagogiki).

Od 2014 roku – dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie.

Od 2015 roku – Wicerektor Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu dla alumnów 1. roku Annus Propedeuticus w Henrykowie.

Od 2017 roku – Rektor Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.