ks. dr Arkadiusz Kruk – Ojciec Duchowny


O. Arek Kruk

Święcenia kapłańskie przyjął 19 maja 2007 roku w Archikatedrze Wrocławskiej.

W latach 2007–2009 pracował jako wikariusz w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Oleśnicy.

W latach 2009-2014 – studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. św. Jana Pawła II (Teologia duchowości). Rozprawa doktorska poświęcona została zagadnieniom związanym z Mistyką karmelitańską (św. Jan od Krzyża, św. Teresa od Jezusa i św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza).

Od 2014 roku jest wykładowcą na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (adiunkt Katedry duchowości kapłańskiej i życia konsekrowanego).

W latach 2014-2017 Ojciec duchowny Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu dla Alumnów 1. roku Annus Propedeuticus w Henrykowie oraz spowiednik uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie.

W latach 2015-2017 kapelan Domu Opieki św. Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie.

W latach 2016-2017 katecheta oraz kapelan  Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie.

Od 2016 roku członek Rady do oceny ksiąg treści religijnej.

Od 2017 roku Ojciec duchowny Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.