ks. mgr Bartosz Kasprzyszak – Ojciec Duchowny Annus Propedeuticus


Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 2009 roku w Archikatedrze Wrocławskiej.

W latach 2009-2012 pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Prusicach.

W latach 2012-2017 pracował jako wikariusz w parafii pw. Ducha Świętego we Wrocławiu.

Od 2017 roku pełni funkcję Ojca duchownego w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu dla Alumnów 1. roku Annus Propedeuticus w Henrykowie.