Formacja


W czasie trwającej sześć lat seminaryjnej formacji alumni, przyjmując posługi i święcenia, przygotowują się do przyjęcia święceń prezbiteratu.

Przyjęcie tuniki

Przyjęcie białej tuniki jest pierwszym potwierdzeniem realizacji powołania do kapłaństwa, a także symbolicznym włączeniem do wspólnoty seminaryjnej. Tunikę przyjmują alumni roku I.

 

Obłóczyny

Ważnym wydarzeniem w życiu każdego alumna jest przyjęcie stroju duchownego. Klerycy roku III po zakończeniu studiów filozoficznych, a u progu studiów teologicznych w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP przyjmują sutannę i komżę.
Noszenie sutanny i komży jest zewnętrznym znakiem przynależności do stanu duchownego. Kto otrzymał szatę świętego życia, był przekonany, że wraz z odrzuceniem świeckiego ubioru odrzuca wszystkie grzechy. Sutanna i komża są symbolami nowego człowieka, ozdobionego sprawiedliwością i świętością, są znakami wybrania, rękojmią chwały, przyobleczeniem się w Chrystusa. Ciemna barwa sutanny oznacza ubóstwo, pokorę i pokutę.