Rekrutacja


Kandydat do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu powinien mieć szczerą chęć służenia Bogu i ludziom jako kapłan Archidiecezji Wrocławskiej, odznaczać się wzorową postawą moralną, posiadać stosowne uzdolnienia intelektualne, a także cieszyć się dobrym stanem zdrowia.

ZASADY REKRUTACJI

I. Zgłaszanie kandydatur i składanie dokumentów w rektoracie MWSD we Wrocławiu (pl. Katedralny 14). Oto lista wymaganych dokumentów (w tym dokumenty wymagane przez Papieski Wydział Teologiczny dla rozpoczęcia studiów na tej uczelni – dokumenty wymagane przez MWSD i PWT składane są więc w jednym miejscu, rektoracie seminarium):

 1. świadectwo dojrzałości + kserokopia
 2. świadectwo ukończenia szkoły średniej + kserokopia
 3. opinia księdza proboszcza na formularzu MWSD (formularz przekazany zostanie Księdzu Proboszczowi bezpośrednio przez Księdza Rektora)
 4. opinia katechety
 5. świadectwo zdrowia uprawniające do podjęcia studiów w szkole wyższej + kserokopia
 6. aktualna pełna metryka Chrztu, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia dokumentów + kserokopia
 7. świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma adnotacji o bierzmowaniu na metryce chrztu) + kserokopia
 8. dowód osobisty /do wglądu/
 9. książeczka wojskowa /do wglądu/
 10. życiorys uwzględniający drogę sakramentalną i zaangażowanie w parafii (dwa egzemplarze)
 11. podanie o przyjęcie do seminarium duchownego skierowane do rektora MWSD   Wzór
 12. podanie o przyjęcie na studia na Papieskim Wydziale Teologicznym skierowane do rektora PWT  Wzór
 13. karta informacyjna  Pobierz
 14. 3 fotografie tradycyjne oraz zdjęcie w formacie jpg (minimum 368 × 456 pikseli)

II. Rozmowa kandydata z Księdzem Przełożonym dotycząca motywacji podejmowanych studiów i rozpoczęcia formacji do kapłaństwa.

III. Egzamin z wiedzy teologicznej: termin zasadniczy 9 lipca 2018, godz. 10:00; termin dodatkowy 17 września 2018, godz. 10:00; zakres materiału: „Youcat. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych” (wydanie drugie poprawione), część I i III.

IV. O decyzji odnośnie przyjęcia do seminarium kandydaci zostaną powiadomieni listownie do 30 lipca (pierwszy termin składania dokumentów) bądź 20 września (drugi termin składania dokumentów).

Studia trwają sześć lat i zapewniają zdobycie tytułu zawodowego magistra teologii na PAPIESKIM WYDZIALE TEOLOGICZNYM we Wrocławiu.

Wszelkie pytania prosimy kierować na seminaryjny adres mailowy (podany w Kontakcie).