Dni skupienia


łódź-św.-Piotra

Nie ma wątpliwości, że dar powołania rodzi się wyłącznie z inicjatywy Boga, na którą człowiek może odpowiedzieć pozytywnie lub negatywnie. Rozpoznanie tego „Daru i Tajemnicy” oraz jego realizacja wymagają mądrego i odpowiedzialnego towarzyszenia ze strony wielu osób: rodziców i wychowawców, kapłanów i katechetów, spowiedników i wspólnot parafialnych…

W to zadanie wspierania powołanych wpisuje się także wspólnota Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu i Henrykowie.

Młodzieży męskiej – poczynając od klas gimnazjalnych i szkół średnich oraz młodym mężczyznom – studentom i osobom już pracującym – proponujemy spotkania, podczas których podejmowana będzie tematyka szeroko pojętego życia chrześcijańskiego oraz powołaniowa, z ukierunkowaniem na kapłaństwo.


Serdecznie zapraszamy Was w roku akademickim 2017/2018 na dni skupienia:

24 – 25 lutego 2018

17 – 18 marca 2018

21 – 22 kwietnia 2018

19 – 20 maja 2018

16 – 17 czerwca 2018

 

 

 

Zgłoszenia na dni skupienia prosimy kierować drogą elektroniczną na adres:

dniskupieniawroclaw@gmail.com

UWAGI:

Każdy zgłaszający się uczestnik otrzyma potwierdzenie organizatorów wraz z zaproszeniem na spotkanie. Od młodzieży do lat 18. oraz od uczestników przybywających po raz pierwszy na dni skupienia do seminarium we Wrocławiu, oczekujemy skierowania potwierdzonego przez księdza proboszcza rodzimej parafii uczestnika.

Na podany powyżej adres można też kierować wszelkie pytania, związane z proponowanymi spotkaniami, wątpliwościami odnośnie rozpoznawanego powołania kapłańskiego, warunków przyjęcia do wspólnoty seminaryjnej, życia seminaryjnego itp.

Wszystkich zachęcamy do wspólnej, wytrwałej modlitwy w intencji rozeznających drogi powołania i tych, którzy już tymi drogami kroczą, służąc Bogu w Jego Kościele.

 

 

 

Świadectwo z rekolekcji powołaniowych 9 lutego 2014 r.

Świadectwa z rekolekcji powołaniowych 5-6 kwietnia 2014 r.