Dni skupienia


łódź-św.-Piotra

Nie ma wątpliwości, że dar powołania rodzi się wyłącznie z inicjatywy Boga, na którą człowiek może odpowiedzieć pozytywnie lub negatywnie. Rozpoznanie tego „Daru i Tajemnicy” oraz jego realizacja wymagają mądrego i odpowiedzialnego towarzyszenia ze strony wielu osób: rodziców i wychowawców, kapłanów i katechetów, spowiedników i wspólnot parafialnych…

W to zadanie wspierania powołanych wpisuje się także wspólnota Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu i Henrykowie.

Młodzieży męskiej – poczynając od klas gimnazjalnych i szkół średnich oraz młodym mężczyznom – studentom i osobom już pracującym – proponujemy spotkania, podczas których podejmowana będzie tematyka szeroko pojętego życia chrześcijańskiego oraz powołaniowa, z ukierunkowaniem na kapłaństwo.


Serdecznie zapraszamy Was w roku akademickim 2017/2018 na dni skupienia:

19 – 20 maja 2018

16 – 17 czerwca 2018

 

 

 

Zgłoszenia na dni skupienia prosimy kierować drogą elektroniczną na adres:

dniskupieniawroclaw@gmail.com

UWAGI:

Każdy zgłaszający się uczestnik otrzyma potwierdzenie organizatorów wraz z zaproszeniem na spotkanie. 

Na podany powyżej adres można też kierować wszelkie pytania, związane z proponowanymi spotkaniami, wątpliwościami odnośnie rozpoznawanego powołania kapłańskiego, warunków przyjęcia do wspólnoty seminaryjnej, życia seminaryjnego itp.

Wszystkich zachęcamy do wspólnej, wytrwałej modlitwy w intencji rozeznających drogi powołania i tych, którzy już tymi drogami kroczą, służąc Bogu w Jego Kościele.

 

 

 

Świadectwo z rekolekcji powołaniowych 9 lutego 2014 r.

Świadectwa z rekolekcji powołaniowych 5-6 kwietnia 2014 r.