ks. dr Adam Łuźniak – Rektor


Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1993 roku w Archikatedrze Wrocławskiej.

W latach 1993-1995 pełnił posługę wikariusza w parafii p.w. św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej.

W roku 1995 został skierowany na specjalistyczne studia z zakresu teologii i nauk patrystycznych na Papieskim Instytucie Patrystycznym Augustinianum w Rzymie, gdzie w 1999 roku obronił pracę licencjacką.

W 2001 roku, po powrocie ze studiów, został mianowany wicerektorem Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, a w roku 2004 obronił pracę doktorską na Papieskim Instytucie Patrystycznym Augustinianum w Rzymie.

Dwa lata później, 15 sierpnia 2006 roku, zastąpił ks. dra Mariana Biskupa na stanowisku rektora MWSD we Wrocławiu.

Jest wykładowcą patrologii oraz języka łacińskiego na PWT we Wrocławiu. Pełni także funkcję sekretarza Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej, a także został odznaczony godnością Kanonika Gremialnego Kapituły Katedralnej.

Od 1 lipca 2017 roku – Wikariusz Generalny.